Prikbord

prikbord2  

Op deze pagina kunnen de leden zowel oproepen plaatsen,
als op de oproepen reageren via e-mailadres: redactiesviv@samenvrouwvessem.nl

 

Oproep namens de EHBO vereniging.

Diverse verenigingen uit onze dorpen maken al diverse jaren gebruik van onze EHBO-vereniging om de hulpverlening tijdens evenement(en) te verzorgen. Wij zijn blij dat zij ons weten te vinden om de evenement mee mogelijk te maken. Dit willen wij in de toekomst ook graag blijven doen.

Jaarlijks worden binnen onze kerkdorpen diverse evenementen en activiteiten georganiseerd, dit is goed voor de leefbaarheid, saamhorigheid, levendigheid, etc. Elk jaar worden er wel een paar incidentele evenementen georganiseerd. Vaak wordt een beroep gedaan op onze EHBO-vereniging om tijdens het evenement de hulpverleningspost te bemensen. Aan deze aanvragen geven wij graag gehoor, ook wij streven continuïteit in de evenementen na.

In navolging van eerdere communicatie richten wij met dit schrijven uw aandacht op een langzaamaan groter wordend probleem waar wij als EHBO-vereniging tegenaan lopen, te weten de invulling van de hulpverleningsaanvragen. Wij merken dat we helaas steeds minder goed in staat zijn om alle aanvragen te honoreren en voor tijdige invulling te zorgen. Enerzijds dus door het aantal hulpverleningsaanvragen en anderzijds door het stabiliserend ledenaantal van onze EHBO-leden.

Dit is niet wat wij willen en wensen. De situatie wordt steeds nijpender. Daarom deze oproep: “Doe een oproep naar uw leden om ook een EHBO-diploma te behalen“.  Mogelijk zijn er dan leden van uw vereniging / organisatie bij die willen deelnemen aan de basiscursus, zodat zij bij uw evenement ook als EHBO-er ingezet kunnen worden. Op deze manier blijven wij elkaar helpen!

In maart 2019 (na de carnaval) willen wij bij voldoende deelname (10 tot 15 cursisten) een nieuwe basiscursus Eerst Hulp Bij Ongelukken opstarten. Het doel is om nieuwe leden te verkrijgen voor onze EHBO-vereniging, die dan ook de hulpverleningsposten mee kunnen bemensen. Enkel dan zijn wij in staat om de evenementen ook in de toekomst mede ingevuld te krijgen.

Voor informatie over de inhoud van de cursus verwijzen wij naar de bijgevoegde bijlage en naar onze website (http://www.ehbovessem.nl/node/29#overlay-context=node/22) of facebookpagina (https://www.facebook.com/EHBOvereningingVessemKnegselWintelre/).

Heeft u na het lezen van de brief en informatie op onze website / facebookpagina nog vragen of wilt u meer informatie over onze vereniging, neem contact op met ondergetekende via voorzitter@ehbovessem.nl.

We willen u verzoeken om aan de leden van uw vereniging deze cursus onder de aandacht te brengen. Mogelijk zijn er leden van uw vereniging bij die willen deelnemen aan deze EHBO cursus, zodat zij bij de evenementen ook als EHBO-er ingezet kunnen worden. Op deze manier blijven wij elkaar helpen!

Met vriendelijke groet,

EHBO Vessem, Knegsel en Wintelre
Eric Oosterbosch (voorzitter)
EHBO Vessem 
https://www.facebook.com/EHBOvereningingVessemKnegselWintelre/ 

KvK Brabant – nr. 40237576, Rabobank: NL20 RABO 0126 1020 23

 


   

Uitnodiging

Wat is fibromyalgie?
In deze lezing vertelt de reumatoloog symptomen, oorzaak en behandeling van deze vorm van reuma. Wilt u meer weten over fibromyalgie? Kom dan naar de lezing:

Fibromyalgie, wekedelenreuma , donderdag 14 maart

Spreker: Dr. Kuntzel, reumatoloog in het Regionaal Reumacentrum, Máxima Medisch Centrum Eindhoven

Programma:

19:00 uur: ontvangst met kopje koffie of thee

19:30 uur: eerste deel lezing

20.15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand

20.45 uur: tweede deel lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen

21.30 uur: afsluiting

De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Aanmelden: vóór donderdag 7 maart bij onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50

Locatie: Auditorium Máxima Medisch Centrum, Ds. Th Fliednerstaat 1, Eindhoven

Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u stadsbus 4 (richting Heesterakker) uitstappen bij bushalte MMC Eindhoven
Looproute (1 min): loop verder in de rijrichting van de bus, aan de linkerkant ziet u het Máxima Medisch Centrum
Parkeren: ruime, betaalde parkeergelegenheid  

in samenwerking met    reumavereniging Eindhoven en MMC                           

  


                                     

Huldiging jubilarissen.

 

 

 

 

 

 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering zijn deze 2 jubilarissen in het zonnetje gezet.


 

Weekmarkten in De Kempen.

Elke dinsdagochtend in het centrum van Hapert en Oirschot.
Elke dinsdag tussen 11.00 en 17.00 uur in het centrum van Bergeijk.
Elke woensdag tussen 11.00 en 17.00 uur in het centrum van Bladel.
Elke donderdagochtend in het centrum van Hilvarenbeek.
Elke donderdagmiddag in het centrum van Middelbeers.
Elke vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur in het centrum van Reusel.
Elke zaterdagochtend aan de Dijk in Eersel.