Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van links naar rechts:
Gerrie, Rianne, Jozien, Rian, Josie, en Petra 

Bestuurssamenstelling :

Petra Michielse Voorzitster
Jozien Huybers Vicevoorzitster, ledenadministratie, aanmelden activiteiten
Josie van de Vondervoort Secretaresse
Rian Docters van Leeuwen Penningmeesteres
Gerrie Bartels Bestuurslid
Rianne Vosters Bestuurslid