Terug naar Programma

24 Excursie Sint Ambrosius Middelbeers

Excursie Sint Ambrosius Middelbeers: maandag 8 mei
    Deze dag brengen we een bezoek aan bijenvereniging
Sint Ambrosius Oirschot /de Beerzen e/o.
We gaan naar het verenigingsterrein in Middelbeers,
genaamd “De Biebult ”.
Dhr. Frans Schilders zal ons een rondleiding geven,
hij laat allerlei attributen zien die gebruikt worden in de
bijenhouderij en daarbij krijgen we vooral uitleg over de honingbij. Verder bewandelen we nog een stuk van de
Landschotse Heide wat grenst aan het verenigingsterrein.
Een interessante middag.
Datum maandag 8 mei
Tijd 13.30 uur
Locatie Kuikeindseweg Middelbeers
Vertrek 13.10 uur ( fiets ) parkeerplaats kerk
Kosten n.v.t.
Opgeven voor 5 mei