Terug naar Programma

27 Bezoek stad Hasselt

 

Bezoek stad Hasselt: dinsdag 21 mei
Vandaag reizen we af naar de stad Hasselt. 
We bekijken nog even of er een stadswandeling zal plaats vinden of dat we aldaar iets gaan bekijken. We drinken na aankomst eerst ergens koffie / thee en we gebruiken in elk geval gezamenlijk de lunch maar deze is wel voor eigen rekening. 
Datum dinsdag 21 mei
Tijd hele dag
Locatie Hasselt
Vertrek 10.00 uur ( auto’s ) parkeerplaats kerk
Kosten wordt t.z.t. bekend gemaakt 
Opgeven voor 18 mei